Stará škola

Postavena 1764, zbourána 1856. Podstatný pro vznik školy je příběh Antona Salomona

Anton Salomon se narodil 19. 9. 1717 v Rumburku v rodině lněného faktora. V šesti letech mu zemřel otec a matka převzala starost o výchovu šesti dětí. Malý Anton začal záhy matce pomáhat při spřádání příze. Ve dvanácti letech nastoupil do tkalcovského učení v Jiříkově.

V šestnácti letech v roce 1733 odešel na zkušenou na dlouhý vandr, který trval pět let, pobýval a pracoval v Jablonném v Podještědí, ve Vídni a v Olomouci, kde strávil čtyři roky.

Po návratu do rodného Rumburku byl přijat do cechu tkalců. Otevřel si obchod s plátnem, do něhož investoval 400 zlatých. V začátcích své kariéry cestoval každý týden s trakařem do Žitavy prodávat plátno. Na konec dokázal s rumburským plátnem mít obchod s pobočkami v Terstu a ve Vídni.

V roce 1750 se zúčastnil veletrhu v Lipsku a seznámil se s anglickým obchodníkem Henrym Franklinem, který zamýšlel v Rumburku podnikat. S podporou knížete Josefa Václava z Lichtenštejna navázal Salomon kontakty se zahraničím a jeho zboží se vyváželo do Terstu, Vídně, Španělska, Portugalska a Nizozemí.

Salomon používal zvláštní druh apretury, za kterou obdržel zlatou medaili od císařovny Marie Terezie

Textilní výrobky jeho firmy byly celosvětově proslulé.

Rumburští obyvatelé si ho oblíbili a v roce 1764 byl zvolen rumburským starostou – purkmistrem. Neváhal použít ani vlastní finanční prostředky, které v roce 1764 investoval do stavby zcela nové školní budovy.Tu nechal postavit na místě původní školy, která vyhořela, opravil silnice, nechal vysázet alej na hřbitově.

Podobu školní budovy známe díky fotografii, na které je zachycena těsně před demolicí v roce 1856. Dvoupatrová dřevěná stavba s vysokou valbovou střechou pokrytou šindeli měla pravidelně rytmizovaná průčelí arkádami podstávky.

V letech 1770 -1772, kdy kraj postihla bída a hlad, poskytl Salomon lidem 400 měřic žita za velmi nízkou cenu.

Ve věku 60 let přenechal obchod synům Antonu a Fideliovi.

Zemřel 6. června 1793. Na jeho náhrobku byl vytesán nápis:

“Otcem jej nazývali chudí, spravedliví svým přítelem

Rumburský obchod svým stvořitelem a lenost svým nejhorším nepřítelem

Povinnost a čest byly jeho oporou, mravnost a původ měšťanský

Za to, co dokázal v životě, vděčil tento ušlechtilý člověk pouze sobě.“

Anton Salomon myslel na vzdělávání rumburských dětí i ve své závěti z roku 1793, ve které odkázal 1 000 tolarů pro potřeby školství.

Zdroje:

https://www.sluknovskozaskolou.cz/casova-osa/detail/7

FB Muzeum Rumburk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *